Sense

Ik, Roeland Boter, ga mijn werkzaamheden in psychologie praktijk Sense binnenkort beëindigen. Na ruim 10 jaar neem ik met veel voldoening en een goed gevoel afscheid van een  belangrijke periode in mijn loopbaan. Ik kies voor meer rust en eigen tijd, maar blijf wel actief in mijn vak in het revalidatiecentrum Aardenburg in Doorn.

Wat betekent dat voor u:

  • Met ingang van 1 januari 2020 worden verwijzingen en aanmeldingen niet langer in behandeling genomen.
  • Alle behandelingen die starten voor einde 2019 worden geheel doorlopen en zorgvuldig afgerond in de loop van  2020.
  • Vanaf januari 2020 attendeer ik u graag op mijn collega Mariska den  Hartog,
    Neuron hersenletselpraktijk
    Dijnselburgerlaan 7, 3705 LP Zeist
    Telefoon 06-18787202

(Neuro)psychologie Sense is een algemene basis psychologiepraktijk in Zeist-West met een specialistisch aanbod voor niet aangeboren hersenletsel. Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (vanaf 2014 BG-GGZ) is bedoeld voor serieuze, maar over het algemeen te doorbreken klachten en problemen.

Sense biedt deskundige en oplossingsgerichte behandeling op maat bij uiteeenlopende problematiek. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten of -stoornissen, levensloopvragen, rouw- en verliesverwerking, post-traumatische stress, arbeidsgerelateerde hulpvragen, chronische ziekten en pijn en omgaan met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.

(Neuro)psychologie Sense heeft specifieke kennis en expertise op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun verwanten.

Per 1 januari 2017 zal elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, een kwaliteitsstatuut moeten hebben, wanneer zij toegang wil tot vergoeding van het verzekerde pakket curatieve ggz van de zorgverzekeringswet.
Het kwaliteitsstauut van Sense-nah is akkoord bevonden en voldoet aan de eisen. U kan het statuut vinden door te klikken op Kwaliteitsstatuut GGZ.