Kosten en vergoedingen

Met ingang van januari 2014 worden ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Vanaf dan wordt onderscheid gemaakt tussen Generalistische en Specialistische Basis GGZ met de intentie de psychologische hulpverlening verder te differentiëren, toegankelijkheid te vergroten, kwaliteit te bevorderen en effficientie te vergroten.

In 2014 zullen huisartspraktijken systematisch gebruik gaan maken van praktijkondersteuners GGZ, maar verwijzing naar een psycholoog blijft echter gegarandeerd op vermoeden van een psychische aandoening of stoornis.

Vanaf 2014 wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde zorgprodukten (kort, middel en intensief). Verder geldt een overgangsregeling voor cliênten reeds in 2013 in behandeling.

Basis GGZ is opgenomen in de basisverzekering. Er is geen eigen bijdrage, wel wordt de zorg verrekend met het wettelijk eigen risico. Per 2016 bedraagt het eigen risico minimaal €385,-.

Na afronding van behandeling (x aantal consulten van 45 minuten) wordt deze bij uw zorgverzekeraar ingediend. Eventuele door u gemaakte kosten worden via uw verzekeraar of de praktijk rechtstreeks bij u gefactureerd.

Neuropsychologie Sense heeft een contract met alle verzekeraars m.u.v. DSW en de Friesland.

Declaraties worden via tussenkomst van Famed-bv (www.famed.nl) volgens de geldende standaard (www.vecozo.nl) ingediend bij uw ziektekostenverzekeraar.