Missie

Sense wil een wezenlijke rol vervullen in de generalistische basis GGZ in Zeist(-west).

Sense wil een belangrijk aandeel leveren in de specifieke hulpverlening aan cliƫnten met niet aangeboren hersenletsel en hun verwanten, met een (boven)regionale functie.

Sense is een laagdrempelige psychologiepraktijk met een goede toegankelijkheid, korte wachttijden (maximaal 2 weken), begrijpelijke en herkenbare hulpverlening en een transparante werkwijze.

Sense wil een aandeel leveren in de multidisciplinaire zorg- en hulpverlening vanuit het Gezondheidscentrum Zeist-West.

Sense wil waar nodig en mogelijk een expertisecentrum zijn voor advies en consultatie aan derden (werkgever, familie) in geval van niet aangeboren hersenletsel.

Sense is actief in bedrijfsgeneeskundige hulpverlening en re-integratietrajecten.