Nieuws

ROM, SBG en DIS

In 2014 gaat de praktijk geanonimiseerde behandeldata leveren aan de SBG en DIS en participeren in een systematische verzameling van behandelresultaten (Routine Outcome Measuring, ROM). Meer informatie over ROM kunt u op deze pagina vinden. Deze database vormt een bijdrage in een juiste beeldvorming omtrent aard, intensiteit en vorm van psychologische hulpverlening.
De praktijk zoekt waar nodig en mogelijk aansluiting bij samenwerkingsverbanden maar houdt ook aandacht voor behoud van eigen identiteit en specialisatie Niet Aangeboren Hersenletsel.