ROM

ROM staat voor Routine Outcome Maesuring. In de geestelijke gezondheidszorg is het steeds vanzelfsprekender en min of meer gewoonte geworden systematisch onderzoek te doen middels gestandaardiseerde vragenlijsten.

Middels testdiagnostiek wordt een completer en betrouwbaarder beeld verkregen van de psychische conditie en eventuele klachtenpatronen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om bij voor- en nameting een vergelijking te maken ter beoordeling van resultaat van behandeling.
Dit levert informatie voor elke cliënt afzonderlijk, maar is ook beslist nuttig en waardevol voor evaluatie van effect en rendement van GGZ hulpverlening op macroniveau. Overheid en verzekeraars hebben daar als financiers van zorg een duidelijk en legitiem belang bij.

Met ingang van 1 oktober 2016 zijn alle GGZ zorgaanbieders wettelijk verplicht standaard ROM data (voor- en nameting) aan te leveren over afgeronde behandeltrajecten.

Ook Sense conformeert zich met overtuiging aan dit initiatief.
In principe krijgt elke nieuwe cliënt bij aanvang en afronding van behandeling een digitale vragenlijst voorgelegd. Deze wordt bewaard in het elektronisch dossier.

De ROM data worden geanonimiseerd aangeboden aan de Stichting Bench Mark GGZ. De uitslagen zijn niet te herleiden tot een persoon. U zelf krijgt vanzelfsprekend feedback over uitslag en betekenis daarvan.
Bij intake wordt deze werkwijze altijd benoemd en toegelicht.