Sense

(Neuro)psychologie Sense is een kleine gespecialiseerde praktijk in de eerste lijn van de geestelijke gezondheidszorg. De eerste lijn is bedoeld voor serieuze maar over het algemeen goed te behandelen klachten en problemen. In de tweede en derde lijns hulpverlening zijn de indicaties zwaarder en is intensievere en langdurige zorg noodzakelijk.

Sense is bewust een kleine praktijk binnen de organisatie van een multidisciplinair gezondheidscentrum in Zeist-West. De praktijk is er sinds oktober 2009 en heeft zich sindsdien ontwikkeld met een breed aanbod en een specialistische functie met betrekking tot Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Sense biedt deskundige en oplossingsgerichte behandeling ‘op maat’ bij uiteenlopende problematiek zoals arbeidsgerelateerde hulpvragen, angst- en stemmingsklachten of –stoornissen, levensloopvragen, rouw- en verliesverwerking, post traumatische stress, chronische ziekten en pijn en relatieproblematiek.