Tarieven

Particuliere tarieven:
- Curatieve zorg 1 Sessie: € 95,-
- Bedrijfsgeneeskundige zorg: € 105,-
- NPO obv. Offerte afhankelijk van vraagstelling: € 600,- tot € 1000,-

Tarief gecontracteerde zorg:
na afronding van behandeling wordt conform de overeenkomst bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Een en ander wordt verrekend met het wettelijk eigen risico.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximum tarief.

Tarief zelfbetalers
Het tarief voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gb-ggz.