Visie

Psychische gezondheid is een groot goed in ons dagelijks leven. We zoeken altijd naar een zekere balans in ons leven. Bij verstoring daarvan proberen we die op eigen kracht te herstellen. Heel vaak lukt dat op eigen kracht en/of met hulp van anderen. Soms is dat niet voldoende en is professionele hulp zinvol en gewenst.

Psychologische hulpverlening stelt mensen weer in staat hun eigen balans te hervinden, te versterken en te behouden.

Hulpverlening duurt zo lang als nodig maar zo kort mogelijk. De ondersteuning is primair gericht op persoonlijke doorbraak en verandering, er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met omgevingsfactoren.

Behandeling doet een beroep op de bereidheid tot een kritische ‘blik op zichzelf’ en het vermogen tot verandering. Natuurlijk is dat soms moeilijk maar vaak juist heel baanbrekend. De hulp is daarom ‘op maat’ en oplossingsgericht.