Wachttijden

Vanaf 1 december 2019:

Met ingang van 1 januari 2020 worden verwijzingen en aanmeldingen niet langer in behandeling genomen wegens het beëindigen van de praktijk op 1 januari 2020. Alle behandelingen die starten voor einde 2019 worden geheel doorlopen en zorgvuldig afgerond in de loop van 2020.