Wachttijden

Er is momenteel een toename van verwijzingen en tegelijkertijd een tijdelijke inperking van capaciteit. Dat leidt mede met het oog op de komende vakantieperiode tot een langere wachttijd. Helaas is deze situatie op dit moment een gegeven. Graag verwijs ik u eventueel naar collega’s op de website www.lvvp.info.

Per 1 mei 2018:

Intake => 3 weken.
Start behandeling => 2 weken.