Werkwijze en traject

Generalistische basis GGZ is mogelijk met een medische verwijzing van een arts (huisarts, specialist, bedrijfsarts). Na verwijzing maken we telefonisch of digitaal een eerste afspraak. Deze wordt digitaal of per post bevestigd, met meezending van een NAW-formulier (persoonsgegevens).

Persoonsgegevens worden ingevoerd in de eigen beveiligde software (Intramed), uw gegevens worden gecheckt bij VeCoZo (Veilige Communicatie in de Zorg). Soms wordt u per e-mail uitgenodigd enkele vragenlijsten in te vullen op een veilige en beschermde website. Alleen u en ik hebben daartoe toegang.

Eerste afspraak is (afgezien van vakantie of overmacht) binnen twee weken na contact. Met uw toestemming wordt gerapporteerd aan verwijzer (en eventueel huisarts), u zelf ontvangt deze in kopie.

In overleg worden doelstellingen en behandelplan vastgesteld, de hulp is per definitie vraaggestuurd. We komen samen reële en haalbare doelen overeen en maken afspraken over het tijdpad.

De praktijk is geopend op dinsdag en donderdag van 13.00 – 22.00 uur. Een sessie face to face duurt drie kwartier.